Systeemintegratie met SAP Netweaver® Exchange Infrastructure (XI)

VSA is een dynamische IT-adviesorganisatie die zich richt op de software kant van systeemintegratie. Hierbij dient te worden gedacht aan het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en beheren van de integratie software. SAP Netweaver XI vormt hierbij de basis.

VSA is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van bedrijven die gedwongen worden door externe en soms hun eigen organisatie gewijzigde en vernieuwde gegevens in hun hoofdsysteem te im- en exporten. De invalshoeken worden hierbij enerzijds gevormd door veranderingen waarmee bedrijven te maken krijgen, en anderzijds door technologische ontwikkelingen die organisaties dwingen tot verbeteringen c.q. vernieuwingen in de automatisering/informatisering.

Iedere investering draagt bij aan een verhoging van de productiviteit en continuļteit. Bij VSA hanteren wij een heldere creatieve benadering en zorgen we voor innovatieve oplossingen. Dit bepaalt mede ons eigen, kenmerkend gezicht in de IT-branche. Ons streven is om toonaangevend te zijn in kwaliteit. Dit proberen we onder andere te bereiken door de wens van de klant vroegtijdig te onderkennen. Vervolgens wordt deze wens vertaald in een effectieve sluitende oplossing met een hoge toegevoegde waarde. VSA geeft de klant antwoord op de vraag hoe im- en exporteren we de verschillende gegevens in en uit on(s)(ze) SAP R/3 (Enterprise) hoofdsyste(e)m(en).

Copyright © 2001 by VSA
SAP R/3 (Enterprise) en SAP Netweaver zijn geregistreerd handelsmerken van SAP AG